Scoala Batesti
Sub Semnul lui Florar anul 2011-2012

Proiectul educaţional „SUB SEMNUL LUI FLORAR” în colaborare cu ISJ Prahova


ARGUMENT:
În efortul general de sporire a eficienţei învăţământului prin ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, tratarea diferenţiată a acestora reprezintă una dintre modalităţile importante folosite atât în cadrul procesului de învăţământ, căt şi prin activităţile extracurriculare. Concursurile şcolare constituie mijloace de suplimentare a programelor de instruire destinate celor care dispun de structuri motivaţionale şi preferenţiale conturate şi orientate favorabil spre o anumită disciplină sau spre un anumit domeniu, în scopul afirmării depline a aptitudinilor şi talentului fiecăruia.

 

GRUPUL ŢINTĂ:

·elevii claselor I-a VI-a de la Şcoala cu Clasele I-VIII Băteşti şi şcolile participante la proiect.
·cadre didactice de la Şcoala cu Clasele I-VIII Băteşti şi şcolile colaboratoare implicate în realizarea proiectului.

 

OBIECTIVE:

1.Promovarea colaborării şi schimburilor de experienţă între şcoli în vederea stimulării unei permanente perfecţionări a stilului didactic şi a paletei de strategii educaţionale;
2.Valorificarea într-o formă nouă a capacităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în cadrul activităţilor instructiv-educative;
3.Mobilizarea şi antrenarea elevilor din mediul rural într-o formă de competiţie şcolară;
4.Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a capacităţilor de interrelaţionare între elevii  aparţinând unor comunităţi diferite;
5.Favorizarea schimburilor culturale între comunităţi.

 

Pentru a putea downloada atat acordul cat si prezentarea acestuia va rugam folositi link-urile de mai jos:

- acord parteneriat educational "Sub Semnul lui Florar"

- prezentare concurs "Sub Semnul lui Florar"

 

 

Galerie foto:

florar florar florar florar
florar florar florar florar
florar florar florar florar
florar florar florar florar
florar florar florar florar
florar florar florar florar
florar florar florar florar
florar florar florar florar
florar florar florar florar