Scoala Batesti
Scoala Judeteana de Abilitati de Viata

Proiectul  finantat prin PHARE in parteneriat cu I.S.J.Prahova si Centrul de resurse Apollo „SCOALA JUDETEANA DE ABILITATI DE VIATA”

„Mintea unui copil este o paginǎ albǎ ,pe care putem scrie aproape tot ce voim;dar odatǎ ce am scris ,cerneala aproape cǎ nu se mai poate șterge”(Lubbock)

 

ARGUMENT

Educația nu este și nu trebuie sǎ fie numai pregǎtire școlarǎ,ci trebuie ințeleasǎ tot mai mult ca un flux continuu de influențǎ modelatoare și transformatoare asupra fiecǎrui elev ȋn parte,asupra grupului educat,ca ansamblu.Gǎsirea unor soluții la provocǎrile puse ȋn fața școlii de anumite dificultǎți de relaționare ale elevilor noștri,reprezintǎ ȋn același timp, o cale cǎtre utilizarea unor strategii eficiente pentru stimularea unei bune integrǎri a tinerilor ȋn școalǎ, ȋn viața socialǎ.    

Pe lȃngǎ activitǎțile curriculare desfǎșurate intr-o unitate de invǎțǎmȃnt, activitǎțile extracurriculare ȋși au rolul sǎu foarte bine definit. Acestea sunt contexte sociale adiacente instituțiilor de invațǎmȃnt, unde se prestează activităţi practice pentru formarea socială, profesională şi, de ce nu, învăţarea pentru cunoaşterea vieţii.

Tinerii din mediul rural din ziua de azi se confruntǎ cu un fenomen de necunoaștere a abilitǎților de viațǎ necesare pentru a se comporta ca viitori cetǎțeni europeni in Romȃnia. Acest fenomen creazǎ o stare de dependențǎ de serviciile sociale ale autoritǎților a multor tineri defavorizați sau aflați in situație de risc.Dezvoltarea abilitǎților de viațǎ, reprezintǎ ȋn acest sens, una din modalitǎțile de educație a individului pentru a conviețui armonis alǎturi de ceilalți.

Structurat pe mai multe module, principala referința a proiectului vizeazǎ formarea unor competențe profesionale specifice ȋn activitatea cu copiii,ȋn scopul adaptǎrii acestora la viața socialǎ.Astfel modulul” Cunoaște-te pe tine insuti!” a dezvoltat elevilor abilitǎți de conștientizare a emoțiilor,de a le recunoaște si de a acționa pozitiv asupra lor. Activitǎțile de la „Identitatea de gen”-au pus accent pe formarea personalitǎții si  respectarea particularitǎților individuale.Modulul” Dezvoltarea abilitǎțIlor si competentelor sociale „ cultivǎ elevilor capacitatea de a comunica ȋn mod constructiv ȋn diferite medii,de a arǎta toleranțǎ ,de a exprima si ințelege diferite puncte de vedere,de a negocia cu abilitate pentru a produce incredere si de a empatiza . „Alegerea carierei profesionale” a urmǎrit dezvoltarea acelor componente ale personalitǎții care sǎ-i permitǎ elevului o cȃt mai bunǎ integrare ȋn societate.Modulul „Codul bunelor maniere” și-a propus sǎ dezvolte copiilor abilitatea de a trǎi frumos ȋn toate ȋmprejurimile vietii.iar „Cetatean european”propune sǎ demonstreze cǎ fiecare copil este unic in felul sǎu,cǎ are nevoi,aspirații,emoții,iar faptul cǎ sunt oameni presupune sǎ traiascǎ ȋntr-o societate democraticǎ deschisa,liberǎ si stabilǎ.Nu ȋn ultimul rȃnd „Managementul problemelor si conflictelor „dezvoltǎ elevilor tehnici de rezolvare a conflictelor,controlarea reacțiilor in situații deosebite,formarea abilitǎții de a manageria conflicte apǎrute la nivelul organizației școlare și mai tȃrziu la ȋn orice domeniu al vieții sociale.
Proiectul propune soluții pentru promovarea valorilor democrației prin abordarea unor concepte specifice ca :acceptare,ȋnvǎțarea conviețuirii,evitarea stereotipurilor, si a discriminarii etc.

 

                                                                                                                                                  Profesor Ungureanu Elena

 

 

 

 

 Galerie foto:

proiect resurse apolo proiect resurse apolo proiect resurse apolo proiect resurse apolo
proiect resurse apolo proiect resurse apolo